περί litart.gr ο λόγος

Κάθε εποχή προετοιμάζει αυτές που έρχονται: ηθικά, καλλιτεχνικά, πολιτιστικά, αισθητικά, και κατά τούτο είναι κρίσιμη. Από την άλλη μεριά, κάθε μέρα συντίθεται ένα ιδιόμορφο μωσαϊκό: ετερότητες και ταυτότητες, συλλογικότητες και δίκτυα, καταστάσεις που εγείρουν συνεχή και επιτακτικά ερωτήματα. Όλα τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν στο ήδη θραυσματικό περιβάλλον μιας κοινωνίας που ορίζεται πια από την ίδια της την πολυφωνία. Η διερεύνηση των ορίων του μωσαϊκού αυτού, ίσως και να μην αποτελεί ρεαλιστική προοπτική. Παρόλα αυτά και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην καλλιτεχνική έκφραση και την παραγωγή αισθητικού αποτελέσματος, το διακύβευμα παραμένει ένα: ποια είναι εκείνη η συνθήκη που θα οδηγήσει στην ανάδειξη μιας νέας εστίας πίστης στην ιερότητα της δημιουργίας;

Το litart.gr γνωρίζοντας τους όρους που έχει θέσει ήδη το διαδίκτυο, η έλλειψη χρόνου και εν γένει ο θόρυβος μιας καθημερινότητας επειγόμενης, επιδιώκει λογοτεχνικά, αισθητικά και διαλεκτικά αποτελέσματα χωρίς να αγνοήσει καμία από τις παραπάνω συνθήκες.

Πιστεύουμε πως η λογοτεχνία μπορεί να αφουγκραστεί την εποχή που έρχεται πριν καν αυτή διαμορφωθεί.

Προτιμούμε να εντοπίζουμε εστίες φωτός σε κάθε συγκυρία, σε κάθε πράξη και δράση.

Προσδοκούμε η λογοτεχνία να καταστεί επείγουσα.

Πιστεύουμε πως δημιουργοί, συγγραφείς και αναγνώστες, ο καθένας από την πλευρά του, μπορούν να δημιουργήσουν έναν ευρύ ή στενότερο, αλλά σίγουρα καθαρό χώρο επαλήθευσής τους.

Αναζητούμε εκείνο το πεδίο που θα επιτρέπει τη μάγευση αλλά θα κατανοεί και την απομάγευση.

Ξέρουμε πως η λογοτεχνία υπήρχε πολύ πριν εμείς γεννηθούμε και θα συνεχίσει να υπάρχει αφού εμείς εκλείψουμε και πως μόνος κριτής είναι εν τέλει ο χρόνος. Ακριβώς, λοιπόν, επειδή η λογοτεχνία είναι ζήτημα διηνεκές, το δίκτυο του litart.gr δεν θα αναλωθεί ούτε στην ποσότητα ούτε στην επικαιρότητα, παρά μόνο εκεί που θεωρεί πως το απαιτεί η περίσταση.

Όλες οι παραπάνω ετερότητες συνδέονται με μια κλωστή και αυτό το παράξενο μωσαϊκό συγκροτεί μια ενιαία αφήγηση: αυτήν θέλουμε να διηγηθούμε.

Συνειδητοποιούμε πως όλα τα ανωτέρω προϋποθέτουν σκληρή δουλειά, αρκετή σιωπή και λιγότερη έκθεση και είναι αυτός ο τριπλός άξονας που θα σηματοδοτήσει την πορεία του litart.gr.

2 παρα/τηρήσεις
  • Πρώτη γνωριμία μαζί σας ψάχνωντας την αλήθεια για το βιβλίο του Νικόλαου – Γαβριήλ Πετζίκη «Το Βυζάντιο έχει ρεπό» . Η τελευταία παράγραφος του κειμένου όπου διαπιστώνεται η έλλειψη παιδείας για να δεχτούμε το σημαντικό , αν δεν είναι δικό μας ή δεν έχουμε εμείς οι ίδιοι όφελος, είναι απόσταγμα ταραχοποιού σοφίας….keep thinking

παρα/τήρηση