Στιγμιότυπα σε mute

Μια φωτογραφική διαπραγμάτευση οικείων και ανοίκειων τόπων, μια αποτύπωση ενός περιβάλλοντος θραυσματικού που σαν σε όνειρο, προϋποθέτει μια σιωπή για να εκκινήσει.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

παρα/τήρηση